pixel Yufuku Gallery - Banner pixel

Black Bar


Exhibition Menu

Past Exhibits
at Yufuku GalleryA to Z Index
Akimoto Shigeru
Barker Andrea
Bradford Kelvin
Chinese Antiques
English Potters
European Artists 1
European Artists 2
European Ceramics
Feibleman Dorothy
Fujii Kansuke
Fujiwara Yoshiaki
Hashimoto Seibin
Hasu Yoshitaka
Hayashi Kuniyoshi
Hewitt Mark
Ichino Masahiko
Imada Yoko
Indonesian Crafts
Inuit Folk Art
Ito Tamako
Ito Yuji
Jewelry
Kani Kazuhiro
Kawagishi Fujio
Kimura Shigeyuki
Komazawa Hiroshi
Kondo Takahiro
Kouno Satoshi
Koyama Fujio
Kurono Joji
Mackay Ivar
Madame Coullery
Masu Taka
Matsuo Shimpei
Mihara Ken
Mino Artists
Mino Hananoki
Miura Setsuko
Mitani Ryuji
Mochimaru Fusako
Mori Ichizou
Muda Tomohiro
Murakami Kiyoshi
Nagasawa Setsuko
Nagae Shigekazu
Nakayama Yasuo
Nishi Daiyu
Nishi Yuzo
Nishiyama Hideki
Nomura Junji
Nonaka Nobuyoshi
Ohkouchi Hisako
Oiwake Megumi
Oki Koshi
Okura Tatsuo
Omichi Masao
Onishi Nagatoshi
Ono Jiro
Sakurai Yasuko
Sato Senro
Shimizu Hisanobu
Siesbye Alev
Spira Rupert
Suzuki Genta
Suzuki Hideaki
Suzuki Mutsumi
Tabata Shion
Takehiro Taisuke
Tanaka Shigeo
Terauchi Shinji
Terui Ichigen
Textiles of SE Asia
Tsubo (Jars)
Uchida Koichi
Unokawa Kazumasa
Venetian Glass
Watanabe Yasumasa
Winter Vessels
Wu Weishan
Yamada Emu
Yamamoto Hiroko
Yamanoi Kyoko
Yamashiro Tateshi
Yamashita Tamae
Yede Takahiro
Yoshida Akira
Yoshimura Toshimi
Yoshita Yukio
Yellin RobertTo learn more,
or to make
inquiries for
purchasing art
by these artists, please contact
us by email.


Please include
the name of
the artist you
are interested in.

 


line

 


Koyama Fujio
May 16 to 31, 2003

Works by Koyama Fujio

 

Copyright COHERENCE and YUFUKU

Email Us